Telefon:  +420 514 514 489                                                                                                           email: obchod@virtualnispravce.cz  

Uděluji společnosti CASH & GO s.r.o. , se sídlem třída Generála Píky 2044/13, 613 00 Brno, IČ 60744405 souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji. Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta, se kterou si klient přeje být kontaktován. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze CASH & GO s.r.o. ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Klient uvádí, že veškeré údaje uvedl pravdivě a úplně. Pokud došlo k jakémukoliv pochybení z důvodu neuvedení správných údajů Klientem, nenese CASH & GO s.r.o. za toto žádnou odpovědnost.

Konkrétní osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, email), které návštěvník stránek vyplňuje v kontaktním formuláři slouží ke komunikaci mezi provozovatelem stránek (osobou pověřenou provozovatelem stránek) a potencionálním zákazníkem, který k tomuto účelu dává odesláním kontaktního formuláře své svolení. Odesláním formuláře dává návštěvník stránek souhlas k zasílání reklamních newsletterů. Pokud chcete být z této databáze odstraněni, odhlaste se z mailingu přímo v patičce mailu. Obratem budou vaše údaje z naší databáze vymazány a na váš email zasláno potvrzení o vymazání z databáze.

Uděluji společnosti CASH & GO s.r.o. , se sídlem třída Generála Píky 2044/13, 613 00 Brno, IČ 60744405 souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji. Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta, se kterou si klient přeje být kontaktován. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze CASH & GO s.r.o. ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Klient uvádí, že veškeré údaje uvedl pravdivě a úplně. Pokud došlo k jakémukoliv pochybení z důvodu neuvedení správných údajů Klientem, nenese CASH & GO s.r.o. za toto žádnou odpovědnost.

Konkrétní osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, email), které návštěvník stránek vyplňuje v kontaktním formuláři slouží ke komunikaci mezi provozovatelem stránek (osobou pověřenou provozovatelem stránek) a potencionálním zákazníkem, který k tomuto účelu dává odesláním kontaktního formuláře své svolení. Odesláním formuláře dává návštěvník stránek souhlas k zasílání reklamních newsletterů. Pokud chcete být z této databáze odstraněni, odhlaste se z mailingu přímo v patičce mailu. Obratem budou vaše údaje z naší databáze vymazány a na váš email zasláno potvrzení o vymazání z databáze.